Levande kulturer för jordbruks- och veterinärsektorn (Agro-Vet)

Levande kulturer för jordbruks- och veterinärsektorn

Marken, växterna och djuren är den första länken i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Sacco System framställer levande kulturer som är en effektiv och konkurrenskraftig lösning för marknadens behov.

Sacco Systems levande kulturer för jordbruks- och veterinärsektorn är formulerade, testade och skapade för att förbättra djurens välbefinnande och prestation, samtidigt som man optimerar hälsoegenskaperna och kvaliteten på zootekniska produkter i fullständig harmoni med ett balanserat ekosystem.

LEVANDE KULTURER FÖR ENSILAGE. Mjölksyrabakterier för att stimulera naturlig mjölksyrafermentering i ensilagefoder. PROBIOTIKA FÖR FJÄDERFÄ OCH VÄRPHÖNS: probiotiska levande kulturer för användning i vatten och foder för att stödja naturlig tarmfunktion som förbättrar välbefinnandet och avkastningen hos fjäderfä. PROBIOTIKA FÖR KATTER OCH HUNDAR: probiotiska levande kulturer för tarmhälsa och välbefinnande hos husdjur.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Levande kulturer för jordbruks- och veterinärsektorn (Agro-Vet) | Sacco System
Marken, växterna och djuren är den första länken i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Sacco System framställer levande kulturer som är en effektiv och konkurrenskraftig lösning för marknadens behov. Sacco Systems levande kulturer för jordbruks- och veterinärsektorn är formulerade, testade och skapade för att förbättra djurens välbefinnande och prestation, samtidigt som man optimerar hälsoegenskaperna och kvaliteten på zootekniska produkter i fullständig harmoni med ett balanserat ekosystem. LEVANDE KULTURER FÖR ENSILAGE. Mjölksyrabakterier för att stimulera naturlig mjölksyrafermentering i ensilagefoder. PROBIOTIKA FÖR FJÄDERFÄ OCH VÄRPHÖNS: probiotiska levande kulturer för användning i vatten och foder för att stödja naturlig tarmfunktion som förbättrar välbefinnandet och avkastningen hos fjäderfä. PROBIOTIKA FÖR KATTER OCH HUNDAR: probiotiska levande kulturer för tarmhälsa och välbefinnande hos