Levande kulturer för ensilage - LACTOSIL 3.0 och Biosilgas

Levande kulturer för ensilage

Ensilage är ett växtbaserat foder för växtätare och allätare som erhålls genom mjölksyrafermentering av växtmaterial (foder) som utgör grunden för mejerikedjan.

Traditionella ensileringstekniker syftar till att stimulera naturlig mjölksyrafermentering i ensilagefodret. Detta gör att fodret når rätt nivå av försurning och förebygger att andra mikroorganismer koloniserar växtmaterialet som leder till en minskning av näringsvärdet, med utveckling av ämnen som är potentiellt giftiga för djuren.

Sacco Systems probiotiska levande kulturer för ensilage

Sacco System isolerar, framställer och distribuerar levande kulturer som är speciellt utformade för framställning av högkvalitativt ensilage:

LACTOSIL 3.0: en levande kultur som gör ensilaget säkrare, mer välsmakande och mer näringsrik vilket ökar boskapens välbefinnande, verksamhetens lönsamhet och hygiennivåerna för slutprodukterna. LACTOSIL 3.0 består av ett urval av homofermentativa mjölksyrabakterier (Lactobacillus plantarum 14D/CSL) från det bästa italienska fodret som leder fermenteringen i rätt riktning och garanterar snabb försurning av ensilaget utan att bilda CO2. Silon öppnas efter endast tre veckor vilket förhindrar tillväxt av oönskade mikroorganismer, sporer, bakterier som inte är mjölksyrabakterier osv.
Biosilgas: en blandning av levande kulturer som har valts ut för ensilage av växtbaserat material (Lactobacillus plantarum och Lactobacillus casei) som är inriktade att arbeta tillsammans för att minska förlusterna efter ensilering och förbättra avkastningen av metanogenes. Biosilgas gör det möjligt att upprätthålla näringsvärdet som finns i ensilerad biomassa samt öka framställningen av substrat som är användbara för metanbakterierna i bioreaktorer med anledning av mjölksyrafermentering istället för den nedbrytande fermenteringen utan mjölksyra (NON-LAB).


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Levande kulturer för ensilage | Sacco System
Ensilage är ett växtbaserat foder för växtätare och allätare som erhålls genom mjölksyrafermentering av växtmaterial (foder) som utgör grunden för mejerikedjan. Traditionella ensileringstekniker syftar till att stimulera naturlig mjölksyrafermentering i ensilagefodret. Detta gör att fodret når rätt nivå av försurning och förebygger att andra mikroorganismer koloniserar växtmaterialet som leder till en minskning av näringsvärdet, med utveckling av ämnen som är potentiellt giftiga för djuren. Sacco Systems probiotiska levande kulturer för ensilage Sacco System isolerar, framställer och distribuerar levande kulturer som är speciellt utformade för framställning av högkvalitativt ensilage: LACTOSIL 3.0: en levande kultur som gör ensilaget säkrare, mer välsmakande och mer näringsrik vilket ökar boskapens välbefinnande, verksamhetens lönsamhet och hygiennivåerna för slutprodukterna. LACTOSIL 3.0 består av ett urval av homofermentativa mjölksyrabakterier (Lactobacillus plantarum 14D/CSL) från det bästa italienska fodret som leder fermenteringen i rätt riktning och garanterar snabb försurning av ensilaget utan att bilda CO2. Silon öppnas efter endast