Beställningsarbete och beviljande av licens

Framställning och försäljning av probiotika för tredje part - Beställningsarbete

Framställning och försäljning av probiotika för tredje part

Sacco System erbjuder en mycket flexibel och teknologiskt avancerad tjänst för utveckling och industriell framställning av probiotiska stammar för tredje part av de vanligaste arterna (beställningsarbete) som syftar till att erbjuda produkter av garanterad kvalitet från ett företag med flera års erfarenhet inom området.

Från laboratorieforskning till utveckling i en pilotanläggning och ända fram till framställning i industriell skala erbjuder Sacco System sin erfarenhet för framställning av enskilda probiotiska stammar och blandningar som är både äganderättsliga och patenterade.

Sakkunskap, spjutspetsteknik, flexibilitet, forskning och utveckling, skalbarhet av framställning och certifiering på hög nivå: kundanpassad fermenteringstjänst är en grundläggande resurs för alla probiotikaföretag utan egna bioreaktorer. Dessa företag kan lita på Sacco System som en pålitlig partner, kapabel att stödja initial utveckling, optimera framställningsprocessen och tillgodose efterfrågan av produkten på marknaden.

Försäljning av probiotika för tredje part - Beviljande av licens

Med flera års erfarenhet inom fältet och ett omfattande nätverk av partner, kan Sacco System distribuera äganderättsliga stammar från tredje part under licens över hela världen.

En pålitlig, kunnig och väletablerad internationell partner som hjälper företag att nå framgång och utöka sin probiotikaverksamhet över hela världen.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Framställning och försäljning av probiotika för tredje part - Beställningsarbete | Sacco System
Framställning och försäljning av probiotika för tredje part Sacco System erbjuder en mycket flexibel och teknologiskt avancerad tjänst för utveckling och industriell framställning av probiotiska stammar för tredje part av de vanligaste arterna (beställningsarbete) som syftar till att erbjuda produkter av garanterad kvalitet från ett företag med flera års erfarenhet inom området. Från laboratorieforskning till utveckling i en pilotanläggning och ända fram till framställning i industriell skala erbjuder Sacco System sin erfarenhet för framställning av enskilda probiotiska stammar och blandningar som är både äganderättsliga och patenterade. Sakkunskap, spjutspetsteknik, flexibilitet, forskning och utveckling, skalbarhet av framställning och certifiering på hög nivå: kundanpassad fermenteringstjänst är en grundläggande resurs för alla probiotikaföretag utan egna bioreaktorer. Dessa företag kan lita på Sacco System som en pålitlig partner, kapabel att stödja initial utveckling, optimera framställningsprocessen och tillgodose efterfrågan av produkten på marknaden. Försäljning av probiotika för tredje part - Beviljande av licens Med flera års