Probiotika för allergier

Probiotika för allergier

Probiotiska bakterier (från grekiskans pro-bios, ”för livet”) är mikroorganismer som också brukar kallas ”levande kulturer” och är enligt den offentliga definitionen från FAO och WHO ”levande mikroorganismer som, när de administreras i tillräckliga mängder, ger människan en hälsofördel”.

Sacco System framställer och distribuerar ett brett sortiment av probiotiska levande kulturer som är speciellt utvecklade för att verka mot allergier och förknippade symtom, i synnerhet mot den vanliga allergin mot damm.

Sacco Systems probiotiska levande kulturer för allergier

Sacco Systems sortiment av probiotika inkluderar både individuella stammar och komplexa blandningar av probiotiska levande kulturer för allergier som är kliniskt utvecklade och till fullo kan tillgodose marknadens alla behov.

SYNBIO®: Allergier uppstår när immunsystemet reagerar överdrivet på miljöfaktorer som är ofarliga för de flesta personer. SYNBIO® är en probiotisk produkt med visad effekt mot de huvudsakliga symtomen som är förknippade med dammallergier, inklusive konjunktivit, ömhet i ögonen, förkylningssymtom, rinnande ögon m.m.

Kvaliteten hos Sacco Systems probiotiska levande kulturer garanteras av en rad kliniska studier och sjukdomshistorier som visar deras effektivitet mot allergier.

Kontakta oss för att begära den lämpligaste formeln för dina behov!


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Probiotika för allergier | Sacco System
Probiotiska bakterier (från grekiskans pro-bios, ”för livet”) är mikroorganismer som också brukar kallas ”levande kulturer” och är enligt den offentliga definitionen från FAO och WHO ”levande mikroorganismer som, när de administreras i tillräckliga mängder, ger människan en hälsofördel”. Sacco System framställer och distribuerar ett brett sortiment av probiotiska levande kulturer som är speciellt utvecklade för att verka mot allergier och förknippade symtom, i synnerhet mot den vanliga allergin mot damm. Sacco Systems probiotiska levande kulturer för allergier Sacco Systems sortiment av probiotika inkluderar både individuella stammar och komplexa blandningar av probiotiska levande kulturer för allergier som är kliniskt utvecklade och till fullo kan tillgodose marknadens alla behov. SYNBIO®: Allergier uppstår när immunsystemet reagerar överdrivet på miljöfaktorer som är ofarliga för de flesta personer. SYNBIO® är en probiotisk produkt med visad effekt mot de huvudsakliga symtomen som är förknippade med dammallergier, inklusive konjunktivit, ömhet i ögonen, förkylningssymtom, rinnande ögon m.m.