Probiotika för barn och spädbarn

Probiotika för barn och spädbarn

Probiotiska bakterier (från grekiskans pro-bios, ”för livet”) är mikroorganismer som också brukar kallas ”levande kulturer” och är enligt den offentliga definitionen från FAO och WHO ”levande mikroorganismer som, när de administreras i tillräckliga mängder, ger människan en hälsofördel”.

Sacco System framställer och distribuerar ett brett sortiment av probiotiska levande kulturer för barn och spädbarn som är speciellt utformade för att lösa problem som är förknippade med andningsvägarna, diarré och spädbarnskolik.


Sacco Systems probiotiska levande kulturer för barn och spädbarn

Sacco Systems sortiment av probiotika inkluderar både individuella stammar och komplexa blandningar av probiotiska levande kulturer för barn som är kliniskt utvecklade och till fullo kan tillgodose marknadens alla behov.

Lactobacillus rhamnosus CRL1505: en probiotisk produkt som stimulerar immunsvaret och stödjer ett effektivt skydd, förbättrar immunförsvaret och minskar förekomsten och svårighetsgraden av bakterie- och virusinfektioner i barnens tarmar och luftvägar.
Lactobacillus reuteri LR 92: konsumtion av denna probiotika under den sista månaden av graviditeten har visat att förekomsten av spädbarnskolik hos det nyfödda barnet minskar avsevärt. Den skyddande effekten har visats under de första fyra veckorna av spädbarnets liv när spädbarnet är mest mottagligt för spädbarnskolik.

Kontakta oss för att begära den lämpligaste formeln för dina behov!


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Probiotika för barn och spädbarn | Sacco System
Probiotiska bakterier (från grekiskans pro-bios, ”för livet”) är mikroorganismer som också brukar kallas ”levande kulturer” och är enligt den offentliga definitionen från FAO och WHO ”levande mikroorganismer som, när de administreras i tillräckliga mängder, ger människan en hälsofördel”. Sacco System framställer och distribuerar ett brett sortiment av probiotiska levande kulturer för barn och spädbarn som är speciellt utformade för att lösa problem som är förknippade med andningsvägarna, diarré och spädbarnskolik. Sacco Systems probiotiska levande kulturer för barn och spädbarn Sacco Systems sortiment av probiotika inkluderar både individuella stammar och komplexa blandningar av probiotiska levande kulturer för barn som är kliniskt utvecklade och till fullo kan tillgodose marknadens alla behov. Lactobacillus rhamnosus CRL1505: en probiotisk produkt som stimulerar immunsvaret och stödjer ett effektivt skydd, förbättrar immunförsvaret och minskar förekomsten och svårighetsgraden av bakterie- och virusinfektioner i barnens tarmar och luftvägar. Lactobacillus reuteri LR 92: konsumtion av denna probiotika under den