Levande kulturer och lösningar för färska produkter

Levande kulturer och lösningar för färska produkter

Färska produkter är ost och mjölkderivat som är mycket lättfördärvliga och kräver att de konsumeras inom en kort tidsram. Dessa produkter inkluderar yoghurt, fermenterad mjölk, smör, robiola och många andra.

Sacco System erbjuder olika ingredienser och lösningar för färska produkter med målet att garantera färska produkter med hög kvalitet och perfekt bevaring under hela hållbarhetstiden.

Dessa lösningar inkluderar ett brett sortiment av levande kulturer och probiotika med olika funktioner, löpe och produkter för mjölkkoagulering, sekundärkulturer, mögel, jäst, odlingsmedier, funktionella proteiner och många fler.

Välj din produkt nedan för att upptäcka alla tillgängliga ingredienser.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Levande kulturer och lösningar för färska produkter | Sacco System
Färska produkter är ost och mjölkderivat som är mycket lättfördärvliga och kräver att de konsumeras inom en kort tidsram. Dessa produkter inkluderar yoghurt, fermenterad mjölk, smör, robiola och många andra. Sacco System erbjuder olika ingredienser och lösningar för färska produkter med målet att garantera färska produkter med hög kvalitet och perfekt bevaring under hela hållbarhetstiden. Dessa lösningar inkluderar ett brett sortiment av levande kulturer och probiotika med olika funktioner, löpe och produkter för mjölkkoagulering, sekundärkulturer, mögel, jäst, odlingsmedier, funktionella proteiner och många fler. Välj din produkt nedan för att upptäcka alla tillgängliga