CSL

 • CSL 1

VI ÄR PROBIOTIKATILLVERKARE CSL, Centro Sperimentale del Latte, är ett italienskt företag vars syfte är att vetenskapligt visa vikten av mjölksyrabakterier för den mänskliga kroppen.

 

Idag forskar, utvecklar, framställer, marknadsför och säljer Centro Sperimentale del Latte probiotiska stammar avsedda för läkemedelsindustrin, den nutraceutiska industrin, livsmedelsindustrin och den agrozootekniska industrin. Dessa probiotika inkluderar mjölksyrabakterier samt andra mikroorganismer.
Efter förvärvet 2013 har CSL, tillsammans med Sacco, skaffat sig ytterligare kompetens, sakkunskap och förmågor som har gjort det möjligt för dem att bli ett av de mest erkända och pålitliga företagen inom den probiotiska industrin.

Samarbetet mellan våra två företag (CSL och Sacco) med så stor expertis har gjort det möjligt att skapa en omfattande samling av mikrobiella stammar som har isolerats och valts ut under åren för sina probiotiska egenskaper. Dessa stammar täcker flera hälsotillämpningar som bland annat inkluderar tarmhälsa, munhålans hälsa, hudens hälsa, kvinnors hälsa, barnens hälsa, allergi, immunitet och sport.

CSL erbjuder även en mycket flexibel tjänst för beställningsarbete (från laboratorieskala till pilotframställning) och kan arbeta i partnerskap med ägare av stammar för utveckling, framställning och kommersialisering av deras egna probiotiska stammar framställda i våra banbrytande tillverkningsanläggningar.

Alla CSL:s produkter:

(klicka på de enskilda alternativen för mer information)

 

.
 1. 1948

  Doktor Leo Vesely grundar Centro Sperimentale del Latte med syfte att vetenskapligt visa vikten av mjölksyrabakterier för den mänskliga kroppen. Från och med nu följer CSL denna filosofi med en världsledande roll inom närings- och hälsokostfrågor för människor och djur.
 2. 1970

  CSL starts marketing its products in major world markets through a direct sales network and distributors present throughout the territories.
 3. 1980

  Den agrozootekniska avdelningen bildas, som genom studier och urval av särskilda mjölksyrabakterier gör det möjligt att implementera en effektiv metod för att erhålla hälsosammare ensilage.
 4. 1990

  Med tanke på den enorma efterfrågan på marknaden uppstår behovet av en ny anläggning. Detta år byggs anläggningen i Zelo Buon Persico (LO) där företaget (kontor och framställning) fortfarande finns idag.
 5. 1991

  Internationell expansion konsolideras, först genom öppnandet av en filial i Frankrike som sedan blir CSL France baserat i Claix.
 6. 1994

  Det är året för öppning och start av aktiviteterna på produktionsanläggningen i Pasturago (MI).
  CSL:s mikrobiella stammar med funktionella egenskaper och hälsofördelar deponeras i internationella samlingar med IDA-status (IDA står för internationell deponeringsmyndighet).
 7. 1997

  CSL:s agrozootekniska avdelning har åtagit sig att garantera framställningarnas livskraft och sundhet i den första länken i livsmedelskedjan som leder till konsumenten genom att arbeta med maximal respekt för miljön.
 8. 2012

  Från och med detta år är sakkunskapen och CLS-produkterna från de olika avdelningarna närvarande på de huvudsakliga handelsmässorna i Europa och runt om i världen.
 9. 2013

  Sacco Ltd, baserat i Cadorago, förvärvar CSL, Centro Sperimentale del Latte.
 10. 2016

  CSL är en integrerad del av Sacco System, sammanstrålningen av excellens inom bioteknikområdet som tillämpas för livsmedels- och hälsoindustrin.
  Fyra olika företag (Sacco, Clerici, Kemikalia och CSL) är sammankopplade i ett enda nätverk som är aktivt på världsmarknaden som en organisk och funktionell helhet samtidigt som alla egenskaper hos varje enskilt företag bibehålls.
  Sacco System förmedlar konceptet att dela med sig av den goda tillväxten: evolution bortom innovation.


Denna webbplats använder kakor för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Ytterligare information
INSTÄLLNING AV KAKOR
*Du kan dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst genom att gå till sidan Inställningar av kakor via länken som är tillgänglig på webbplatsens sidfot.
CSL - Centro Sperimentale del Latte | Sacco System
Forskning och utveckling av mjölksyrabakterier (fermenteringsmedel), probiotika, mögel och jäst för läkemedels-, mejeri- och livsmedelsindustrin samt