Värderingar

  • Värderingar 1

VÄRDERINGAR HOS EN DYGDIG OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Som en del av aktiviteterna följer Sacco System ett strategiskt tillvägagångssätt: att främja en dygdig tillväxt vad gäller goda kostnadsvanor som kan förbättra konsumenternas liv. Framställningen av hälsosammare naturliga och funktionella färdiga produkter för våra kunders tillfredsställelse - frukten av delning av resurser och sakkunskap mellan fyra företag - som har uppnåtts genom att respektera sju värderingar.

 

.

1. FAMILJEFÖRETAG
Centraliteten för personen och mänskliga relationer, både inom företaget och gentemot kunder och leverantörer, samt främjande av respekt, omsorg och hjälpsamhet.

2. TRADITION OCH SAKKUNSKAP
En nästan 150 år lång historia som utgörs av traditioner, delad erfarenhet och en kvalitativ och teknisk tillväxt av företaget parallellt med marknaden.

3. KREATIV INTELLIGENS
Uppskattningen av nytänkande och dynamiska sinnen med solid ekonomisk och vetenskaplig bakgrund som är kapabla att konstant skapa nya idéer och förutse trender.

4. PÅLITLIGHET
En stark gemensam närvaro som inger förtroende och trovärdighet översatt till fokus på konstant prestanda, effektiva produkter och förbättrade resultat.

5. FORSKNING OCH INNOVATION
Viljan att förbättra, växa och gå framåt inom livsmedels- och hälsoindustrin tack vare synergin mellan FoU och kommersiell styrka samt investering av en del av den årliga omsättningen i forskning och utveckling.

6. KONTINUERLIG UTBILDNING
Den höga specialiseringen av resurser som har uppnåtts genom personliga repetitionskurser med interna och externa utbildare och i samarbete med forskningscentrum och universitet över hela världen.

7. FLEXIBILITET OCH KUNDANPASSNING
Utvecklingen av skräddarsydda projekt som är frukten av passion och konstant uppmärksamhet i liten och stor skala.

Etisk kod

För att fortsätta att vara en ledare och framgångsrikt möta utmaningarna på den globala marknaden idag och i framtiden, måste företagen i Sacco Systems nätverk fortsätta att sträva efter högsta kvalitet. Ett utmärkt företag värnar om de anställdas tillfredsställelse, kundernas nöjdhet och miljön.
Företagen baserar deras etiska principer på den kontinuerliga förbättringen av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och den externa miljön. För att göra principerna för beteende och handling tydliga och kända har Caglificio Clerici S.p.a. och Sacco S.r.l. utarbetat en etisk kod som du kan ladda ned här.


Ladda ned den etiska koden för Caglificio Clerici Spa
Ladda ned den etiska koden för Sacco Srl

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ytterligare information
IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
*You can withdraw your consent at any time by accessing the Cookie Settings page via the link available in the footer of the site.
Värderingar - Sacco System
Värderingar - VÄRDERINGAR HOS EN DYGDIG OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Som en del av aktiviteterna följer Sacco System ett strategiskt tillvägagångssätt: att främja en dygdig tillväxt vad gäller goda kostnadsvanor som kan förbättra konsumenternas liv. Framställningen av hälsosammare naturliga och funktionella färdiga produkter för våra kunders tillfredsställelse - frukten av delning av resurser och sakkunskap mellan fyra företag - som har uppnåtts genom att respektera sju värderingar.