Use of cookies


Inställningar av kakor:

Tekniska kakor kräver inte samtycke:
Följande kakor används för aktiviteter som är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och för att tillhandahålla tjänsten:
Namn: idUtenteProvv
Varaktighet: 90 dagar
Typ: Första delen/teknisk/session
Syfte: Webbplatsens funktion och dess användning
Alla tekniska kakor kräver inte samtycke och de installeras automatiskt efter tillträde till webbplatsen.

Tjänsterna som finns i denna sektion gör att den personuppgiftsansvarige kan övervaka och analysera trafikdata och används för att spåra användarens beteende.
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och studera användningen av denna webbplats, sammanställa rapporter och dela dem med andra tjänster som har utvecklats av Google. Google kan använda personuppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna på sitt reklamnätverk.
Personuppgifter som samlas in: Kakor och användningsdata.
Plats för behandling: Förenta Staterna – Sekretesspolicy – Opt Out. Företag som omfattas av skölden för skydd av privatlivet.
Kakor för interaktion med sociala nätverk och externa plattformar
Denna typ av tjänst gör det möjligt att interagera med sociala nätverk, eller med andra externa plattformar, direkt från sidorna på denna webbplats. Interaktionerna och informationen som erhålls från denna webbplats är under alla omständigheter föremål för användarens sekretessinställningar för varje socialt nätverk. I händelse av att en interaktionstjänst med sociala nätverk är inställd, är det möjligt att den, även om användarna inte använder tjänsten, samlar in trafikdata relaterade till sidorna där den är installerad.

Use of cookies - Sekretess
Use of cookies -